นักเรียนกำลังเรียนภาษาเกาหลี เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกับคนเกาหลี

ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy

ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)