นักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ห่างจากพิษณุโลก ประมาณ 150 กิโลเมตร มาเรียนภาษาเกาหลีในทุกวันเสาร์ ที่สถาบัน Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)