การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนต่อต่างประเทศ เป็น​คลาสพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อ

‘มุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในประเทศเกาหลีจากประสบการณ์การเรียนจริง’

เราได้เชิญตัวแทนนักเรียนจาก มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็น นักเรียนทุนการศึกษาเกาหลี 4 ปี ในปี 2017 จากการเรียน 1 ปีที่โรงเรียนสอนภาษา และ 1 ปีที่มหาวิทยาลัยยอนเซ มาแนะนำการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาในประเทศเกาหลีจากประสบการณ์การเรียนจริง