น้องยะหยา (อึนจี) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาที่ยอดเยี่ยม พูดเก่งมาก แต่ยังต้องพัฒนาทักษะการเขียน และต้องเรียนรู้ไวยากรณ์ ซึ่งในขณะนี้ น้องยะหยากำลังเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)