นักเรียนอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งทุกวันเสาร์จะต้องเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมาเรียนภาษาเกาหลี หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)