น้องมานาเริ่มต้นเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีขั้นสูง 3.1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งผ่านมาจนถึงปลายเดือนมีนาคมของปีนี้น้องมานาได้เรียนทั้งหมด 106 ชั่วโมง และในที่สุดก็จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.1 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

ขอแสดงความยินดี :))