วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 น้องมานาได้เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.2 และกำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)