คุณดาว (ชอนอา) พนักงานออฟฟิศ ผู้รักการเรียนรู้ในภาษาเกาหลี เรียนรู้จนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีปรับพื้นฐาน ​และจะเรียนต่อในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)