ซองอึนเก่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนและทำการทดสอบต่างๆ ไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษและจีน ซองอึนกำลังเรียนภาษาเกาหลี ซองอึนมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการวาดและการเขียนนวนิยาย ซองอึนใช้เวลาเดินทางมาเรียนหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที เรียนหนึ่งชั่วโมงครึ่ง และเดินทางกลับอีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที ซองอึนเรียนภาษาเกาหลีอย่างขยันขันแข็ง และค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้น ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)