น้องบัวเรียนภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่องทีละนิดๆ และในตอนนี้ก็กำลังเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลา แต่น้องบัวก็มาเรียนภาษาเกาหลีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)