ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ นักเรียนสามารถสร้างรูปแบบประโยคภาษาเกาหลีได้ จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)