น้องบัวไม่ได้มีเป้าหมายเรียนต่อที่เกาหลี แต่อยากรู้ภาษาเกาหลี

ซึ่งน้องบัวเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้เร็วมากและกำลังเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2

แม้ว่าไม่ได้สนใจจะเรียนที่เกาหลีหรือวิชาเอกเกาหลี แต่น้องบัวก็ยังมาเรียนภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่อง

ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy

ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)