นักเรียน ลิตเติ้ล จาเบซ ฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาเกาหลี กับ อาสาสมัครเกาหลี คุณมินจี โน

เรียนที่นี่ ได้ฝึกพูด อ่าน เขียน เรียนกับเจ้าของภาษา

รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารเกาหลีและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย