ในเดือนกันยายน 2559 น้องมานาเริ่มเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบัน Little Jabez Korea Academy

เดือนธันวาคม 2560 น้องมานาจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1, 1.2 และ 1.3

จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 ในเดือนธันวาคม 2560 และ

จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 ในเดือนสิงหาคม 2561

เริ่มเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.1 ในเดือนสิงหาคม 2561 และ

จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.2 ในเดือนสิงหาคม 2562

น้องมานาได้เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีโดยรวบรัดทั้งหมดก่อนไปศึกษาต่อที่เกาหลี

ขอแสดงความยินดี :))