ทีม Synergy เรียนหลักสูตรการสนทนาภาษาเกาหลีชั้นต้น ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อที่จะสื่อสารกับทีมต่างๆจากเกาหลี