น้องยะหยา (อึนจี) ใกล้จบกลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 3 แล้ว

ซึ่งในบทที่ 3 และ 7 ของหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศ

ในตอนท้ายของการเรียนจะต้องเขียนบทความเกี่ยวกับสภาพอากาศและถ่ายวิดีโอ