นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็วจากหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 ถึง 1.2 และในที่สุดก็จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี :))