น้องรัตน์เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเป็นครั้งแรก เมื่อสถาบัน Little Jabez Korea academy เปิดโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีในปี 2012 เริ่มเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 และจบหลักสูตรในวันที่ 23 เมษายน 2558 เริ่มเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 และจบหลักสูตรในวันที่ 1 กันยายน 2560 ใช้ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลางรวมทั้งสิ้น 109.6 ชั่วโมง และตอนนี้ก็ได้เลื่อนระดับขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)