เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น ทุกคนจะได้รับการบ้าน ซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนจะได้เขียนสรุปบทความจากหนังสือนิทานเกาหลี 2 เรื่อง นักเรียนที่เรียนรู้ช้าเขียน 1 เรื่อง เรียนรู้เร็วเขียน 3-4 หรือ 5 เรื่อง ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน