น้องแบมแบม น้องน้ำตาล และน้องอิง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจราจรที่ซับซ้อน เมื่อเข้าสู่หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 และได้เรียนรู้การเขียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ป้ายจราจร ต่างๆ เป็นภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)