น้องอิงและน้องน้ำตาล เริ่มเรียนภาษาเกาหลีในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นก็เรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 และจบหลักสูตรเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที  2 ครั้งต่อสัปดาห์ และทันทีที่จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 น้องอิงและน้องน้ำตาล ก็ได้เริ่มต้นเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)