นักเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าศึกษาต่อในภาควิชาภาษาศาสตร์หรือวรรณคดี จึงได้ตัดสินใจลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีโดยเริ่มจากคอร์สภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 หลักสูตรปกติ และเรียนต่อจนจบคอร์สภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2

และนักเรียนกำลังเตรียมตัวสอบ PAT 7.7 ความถนัดด้านภาษา (ภาษาเกาหลี) เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีสำหรับการจบคอร์สภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)