น้องมานา (ยองแอ) มุ่งมั่นที่จะเรียนภาษาเกาหลี พบปะคนเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลี และมารยาทเกาหลี และกำลังศึกษาอย่างจริงจัง​ ที่สถาบัน Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)