นักเรียนกำลังเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีช้นต้น 1.3 เพื่อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 61 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Litle Jabez Korea academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)