น้องบัวมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สาม จึงตัดสินใจเข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษา Little Jabez Korea Academy ในมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)