แจฮวานอยากเป็นหมอ เหตุผลที่แจฮวานลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานนั้นแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นๆ โดยมีเหตุผลว่า แจฮวานเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และต้องเลือกภาษาที่สาม แจฮวานเลือก ‘เกาหลี’ วิชาอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นภาษาเกาหลีได้เกรด 4 และภาษาเกาหลีทำคะแนนได้ 3.5 จึงมาเรียนคอร์สภาษาเกาหลีปรับพื้นฐาน ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Litle Jabez Korea academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)