ฮาอึน (ชื่อเกาหลี) น้องพัดชา (ชื่อไทย) ได้เรียนไวยากรณ์พื้นฐาน รูปแบบประโยค และคำศัพท์

และได้จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Litle Jabez Korea academy

ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)