ขอแสดงความยินดีกับน้องบัว นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาเกาหลีปรับพื้นฐานและหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)