หลังจากจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 น้องบัวก็ได้เลื่อนระดับขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ที่สถาบัน Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)