น้องบัว จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3

และได้รับการบ้านให้สรุปบทความจากนิยายเกาหลี และถ่ายวิดิโอการพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ