ประวัติการทำงาน

G.H.T HISTORY

เป็นก้าวสำคัญ ที่ก้าวไปข้างหน้า สู่ความหวังของประเทศไทย

 

2021. เดือนพฤษภาคม

 1. งานพัฒนา

   – พิธีจบการศึกษาของเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ‘We Grow GHT’

   – พิธีแต่งตั้งเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 3 ‘Acacia’

 1. กิจกรรมสร้างเครือข่าย
 2. โครงการบริจาคเพื่อเด็ก บริจาคให้เด็กจำนวนทั้งหมด 9 คน
 3. มีการให้ความร่วมมือในการเป็นล่ามแปลภาษา หนังสือ/เอกสารต่างๆ ระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ
 4. มีการเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันลิตเติ้ลจาเบซ

   – มีการเรียนแบบปกติ การเรียนแบบพิเศษ การเรียนโดยการเชิญและการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม    

 

2020. การเปลี่ยนเป็นบริษัทประจำประเทศไทย

1.งานพัฒนา

– พิธีจบการศึกษาของเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 1 ‘we WHAF’

– พิธีแต่งตั้งเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ‘We Grow GHT’

 1. กิจกรรมสร้างเครือข่าย

– อาสาสมัครเกาหลี ทีมแฮบอม ตัวแทนได้แก่ คิมจุนกยูและหัวหน้าได้แก่ คิมฮันออล

– อาสาสมัครพื้นที่โบสถ์ในแดกู ได้แก่ ควอนคยองชันและคิมอึนซู

– การติดตามผล ได้แก่ โนมินจี ผู้ปกครองและผ.อ.

 1. โครงการบริจาคเพื่อเด็ก บริจาคให้เด็กจำนวนทั้งหมด 11 คน
 2. มีการให้ความร่วมมือในการเป็นล่ามแปลภาษา หนังสือ/เอกสารต่างๆ ระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ
 3. มีการเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันลิตเติ้ลจาเบซ

   – มีการเรียนแบบปกติ การเรียนแบบพิเศษ การเรียนโดยการเชิญและการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม

 

2019.

เปลี่ยนชื่อเป็นองค์กร ‘Global Hope Thailand(G.H.T)’

 1. กิจกรรมเยาวชนอาสาสมัคร ‘WE WHAF’
 • ทำงานกับอาสาสมัครชาวเกาหลี ทีมแฮบอม
 • จัดทำห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ปีที่ 2
 • เศรษฐกิจพอเพียง การติดตามผลครั้งที่1และครั้งที่2 โครงการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่และเห็ด

–  H FARM โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

– ALA 1 FARM โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

– ALA 2 HM FARM โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

– Genie Lamp FARM โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

– Jaehyun’s FARM โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

– ALA 3 JJ FARM โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

       – SOO FARM โรงเรียนวัดทุ่งชา ตําบลปลักแรด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

       – HEE EUN FARM โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

       – Seokyung’s FARM โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

       – จัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่และเห็ดชื่อ ALA 4 BOMIN FARM ที่โรงเรียนวัดหนองง้าว ตำบลสำนักขุนเณร

         อำเภอ ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

 1. กิจกรรมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครไทย ทีม ‘WE WHAF’และอาสาสมัครเกาหลี ทีมแฮบอมที่โรงเรียนบ้านห้วยวังกระ โรงเรียนวัดน้ำคบ โรงเรียนวัดทองแท้และโรงเรียนบ้านหนองกระบาก

– กิจกรรมกระชับมิตรระหว่างอาสาสมัครเกาหลี ทีมแฮบอมกับอาสาสมัครชาวไทย ทีม ‘WE WHAF’

– การสอนคณิตศาสตร์แบบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)

– กิจกรรมระหว่างเครือข่ายไทยกับเกาหลี

 1. การบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาหรือขนม

   – โครงการบริจาคเพื่อเด็ก บริจาคให้เด็กทั้งหมด 8 คน

   – บริจาคขนม สิ่งของที่องค์กรในประเทศไทยและเกาหลี

 1. มีการให้ความร่วมมือในการเป็นล่ามแปลภาษา หนังสือ/เอกสารต่างๆ ระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ
 2. มีการเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันลิตเติ้ลจาเบซ

   – มีการเรียนแบบปกติ การเรียนแบบพิเศษ การเรียนโดยการเชิญและการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม

   – มีการเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนในประเทศเกาหลี

   – การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 62-67

 1. กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีที่เมืองโซล เกาะเจจูและปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา 9 คืน 10 วัน
 
   

 2018.    

 

1.เศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่และเห็ด 

  – เริ่มจัดทำห้องสมุดมีชีวิตในฝัน โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  – H FARM โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

  – ALA 1 FARM โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  – ALA 2 HM FARM โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  – Genie Lamp FARM โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

  – Jaehyun’s FARM โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

  – ALA 3 JJ FARM โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

  – SOO FARM โรงเรียนวัดทุ่งชา ตําบลปลักแรด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

  – HEE EUN FARM โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

  – Seokyung’s FARM โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 1. 2. กิจกรรมสร้างเครือข่าย

– อาสาสมัครติดต่อพื้นที่เพื่อระบายสีห้องสมุดและจัดหนังสือให้กับทางโรงเรียนนิคมบางระกำ 4

– อาสาสมัครติดต่อกับองค์กรในพื้นที่เพื่อบริจาคอุปกรณ์กีฬา

– จัดกิจกรรมวันเด็กของไทยที่เทศบาลปากแรด อำเภอบางระกำ

– เครือข่ายอาสา(รายบุคคล)

 1. การบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาหรือขนม

-บริจาคขนม สิ่งของที่องค์กรในประเทศไทยและเกาหลี

 1. มีการให้ความร่วมมือในการเป็นล่ามแปลภาษา หนังสือ/เอกสารต่างๆ ระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ
 2. มีการเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันลิตเติ้ลจาเบซ

– ส่งบุคลากรสอนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร

– การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 58-59

   

2017 

1. มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  ด้านศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา ระหว่างนักธุรกิจชาวเกาหลี    กับสโมสรแบดมินตันจังหวัดพิษณุโลก

2. รับอาสาสมัครเกาหลี(รายบุคคล) ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

3. มีการให้ความร่วมมือในการเป็นล่ามแปลภาษา หนังสือ/เอกสารต่างๆ ระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

  -มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่  จังหวัดพิษณุโลก

  -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ครั้งที่ 54, 55

  -ให้คำปรึกษาและแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

4. มีการส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ นอกสถานที่ องค์กร หน่วยงานราชการฯ

  -การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

 

2016

1. เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)  ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

2. การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดทำโครงการระหว่างประเทศฯ กับสำนักงาน KUCSS รุ่นที่ 3 (กทม.)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับทีม RISE UP THAILAND ในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

   -เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการของสำนักงาน KUCSS (KOICA) จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก

3. กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -จัดทำโครงการระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัย โซล ธีโอโลจีคอล ภายใต้ชื่อทีม “ปรารถนา” ที่โรงเรียนวัดน้ำคบ             อำเภอ วัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก

   -จัดทำโครงการระหว่างประเทศ ร่วมกับทีมนักศึกษาอาสาสมัครเกาหลี ทีมเฮบอม และทีมอาสาสมัคร KUCSS (ไทยแลนท์)  ที่       โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

   -จัดทำกิจกรรมร่วมกับมิชชั่นทีมประเทศสิงคโปร์ คริสตจักรไทย – เชนลี ที่อำเภอเขาทราย  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก (ชุมชน,หมู่บ้าน,โรงเรียน)

4. มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

5. สนับสนุนการจัดทำโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร ตามโครงการฯของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำค่ายเกาหลีร่วมกับสำนักงาน KUCSS (KOICA) โรงเรียนวัดทองแท้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

     จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  โรงเรียนบ้านนิคม  จังหวัดพิจิตร

6. การให้คำปรึกษาและแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)

   -ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แก่นักเรียนระดับม.ปลายและนักศึกษาทั่วไป
   -ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี 2017 (KGSP 2017) ระดับปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยยอนเซ  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง  (น.ส.จิตรลดา  เหล่าสุริยงค์)

         

2015

1.การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดทำโครงการระหว่างประเทศฯ กับสำนักงาน KUCSS รุ่นที่ 2 (กทม.)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับทีม RISE UP THAILAND ในสถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก

   -เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการของสำนักงาน KUCSS (KOICA) จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่น

   -ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานองค์กรระหว่างประเทศ UN ITCU  สำนักงาน กสทช.จังหวัดพิษณุโลก

2. สนับสนุนการจัดทำโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการร่วมกับสำนักงาน  International Youth Exchange Association  (IYEA)           ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 3

   -ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 3  ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

3. กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -กิจกรรมโครงการระหว่างประเทศร่วมกับทีมนักศึกษาอาสาสมัครเกาหลี มหาวิทยาลัย โซล ธีโอโลจีคอล
    “ทีม lucky”  ตำบลกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร (โรงเรียน,หมู่บ้าน,ชุมชน)

   -กิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียนปัญญานุกูล พิษณุโลก  กับ มูลนิธิ อึนพยอง

   -กิจกรรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย แดกู แคทอลิก  โครงการ Sharing LOVE จังหวัดพิษณุโลก

   -กิจกรรมอาสามัคร ร่วมกับคริสตจักรบุกซออุล จัดกิจกรรมที่โรงเรียนรังนกชนูปถัมภ์ อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร

   -กิจกรรมอาสามัคร ร่วมกับคริสตจักรแสนสุข คริสตจักรแดกู อันซิม  จัดกิจกรรมวันเด็ก จังหวัดพิษณุโลก

4. มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

5. สนับสนุนการจัดทำโครงการการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอนภาษาเกาหลี กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำค่ายเกาหลีร่วมกับสำนักงาน KUCSS (KOICA) โรงเรียนวัดทองแท้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

     จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  จังหวัดพิจิตร

6.การศึกษาต่อต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

   -ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แก่นักเรียนระดับม.ปลายและนักศึกษาทั่วไป
   -ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระดับปริญญาตรี

7.ส่งบุคลากรไปอบรมวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ณ      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  จังหวัดเชียงใหม่

 

2014 

1. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานเป็น มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา

2. การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมกับ ทีม RISE UP THAILAND  ในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

3. สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการร่วมกับสำนักงาน  International Youth Exchange Association  (IYEA)            ประเทศเกาหลี โครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 2

   -ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 2  ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

4. กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -กิจกรรมโครงการระหว่างประเทศร่วมกับทีมนักศึกษาอาสาสมัครเกาหลี มหาวิทยาลัย ชอนนัม  “ทีมฮิวแมน สคูล”             โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -รับอาสาสมัครเกาหลี(บุคคลธรรมดา) ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร

5.มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

6.สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอนภาษาเกาหลี กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

   -จัดทำค่ายเกาหลีร่วมกับสำนักงาน KUCSS (KOICA) โรงเรียนวัดทองแท้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

     จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  จังหวัดพิจิตร

   -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK

         

2013

1. การพัฒนาเสริมสร้างเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในชุมชน (ระหว่างประเทศไทย – เกาหลี)

   -จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างทีม RISE UP THAILAND กับ ทีม YFC จังหวัดพิษณุโลก

2.สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการร่วมกับสำนักงาน  International Youth Exchange Association  (IYEA) และ           ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ประเทศเกาหลี โครงการ Asia Youth Camp ครั้งที่ 1 ณ กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

   -เตรียมและดำเนินการทำโครงการและส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Youth Camp for Asia’s future 2013 // MOGEF

   -ร่วมจัดกิจกรรมงานอาเซียนกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

3.กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครด้านต่างๆ

   -รับอาสาสมัครเกาหลี(รายบุคคล) ปูซาน  ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่ประเทศไทย

   -กิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับมหาวิทยาลัย ดงอา 

4. มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ หรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ
5. สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี
   -การเรียนการสอนภาษาเกาหลี กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK

   -ส่งบุคลากรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

         

2012

1.ดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย คอมมิวนิตี้  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก

2.ร่วมจัดกิจกรรมงานอาเซียนกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

3.กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการแพทย์ และอาสาสมัครด้านต่างๆ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

4.มีการให้ความร่วมมือ เป็นล่ามแปลภาษาเอกสารต่างๆ ล่ามแปลภาษาหรือระหว่างบุคคล องค์กร ภาครัฐฯลฯ

5.สนับสนุนการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมด้านภาษาเกาหลี

   -การเรียนการสอน กิจกรรมดนตรีและอาหารเกาหลี ที่สถาบันลิตเติ้ล จาเบซ โคเรีย อะเคเดมี่

   -ส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร ตามโครงการฯของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

   -ส่งบุคลกรไปสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  

   -ดำเนินการเตรียมและส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK