ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ของสถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) นางสาวชาคริญา ยืนยาว (โอปอ) กับการไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทุนเต็มจำนวนมหาวิทยาลัย 4 ปี สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ฮันดง ณ จังหวัดกยอง-ซาง-บุก-โด