น้องมานากำลังจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562

ชีวิตนักศึกษาที่เกาหลี จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขอแสดงความยินดีกับน้องมานา สำหรับการได้เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยฮันดง