ขอแสดงความยินดี กับน้องแฮม นายอัศวยุช ขุนมธุรส

ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย KAIST ประเทศเกาหลีใต้

(มาส่งน้องแฮม (บินโฮ) เพื่อเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี สู้ๆนะคะ ครูนิดและอ.จีอึน เป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จต่อไปครับ)