ขอขอบคุณ คุณ Han Kwang-Hee และ คุณ Jo Eun-Young

ที่ให้การสนับสนุนของว่างจากเกาหลีให้กับนักเรียนไทย