ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน’โครงการให้ด้วยรัก’จากมูลนิธิคริสตคุณานุกูล
มอบสิ่งของพร้อมถุงผ้าสำหรับโครงการให้ด้วยรัก’

เราขอรับมันด้วยความขอบคุณ และส่งมอบ….ด้วยความรักที่ดี

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
และเราอยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand