ครอบครัวน้องมานา ได้รับการต้อนรับในระหว่างเดินทางไปถึงสนามบินและที่พัก ขอขอบคุณ คุณนัมอึน, คุณฮันออล , คุณเยจุน และคุณฮาอึน สำหรับการดูแล “นักเรียนไทยและครอบครัว” ในการเดินทางครั้งแรกไปยังประเทศเกาหลีใต้