โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ
ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อาสาสมัครเฮบอม ยังคงสนับสนุนโครงการต่อเนื่องฯ กิจกรรมสาธารณสุขในโรงเรียน
คือจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน”ห้องพยาบาล”ของโรงเรียนวัดหนองอ้อ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสาธารณสุขในโรงเรียนและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีการแลกเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกจากพี่อาสาสมัครเกาหลีใต้
ถึงน้องนักเรียนโรงเรียนวัดหนองอ้อ


จากน้องถึงพี่ พี่ๆอาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^Bom ได้จัดทำคลิปวีดีโอของแต่ละคน
แสดงความรู้สึกพร้อมส่งภาพถ่ายเล่าเรื่องผ่านภาพ
หลังจากที่กลับไปยังประเทศเกาหลีใต้
ทำให้ได้เล็งเห็นถึงความรัก ความคิดถึง ความปรารถนาดีและความห่วงใย
ที่ยังคงมีให้น้องๆเด็กไทยอยู่เสมอ
ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลแสนไกลแต่ยังคงสามารถเชื่อมโยง
เชื่อมความสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี


ขอขอบคุณ พี่ๆอาสาสมัคร “เฮบอม”ในความรัก
ขอบคุณ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหนองอ้อ
ที่มีความหวัง ความฝัน กำลังใจ
ความรักอันยิ่งใหญ่


ให้ก็สุข รับก็สุข


จีเอชที