คณะอาสาสมัคร Lcuky ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ด้อยโอกาสเพื่อส่งมอบสิ่งของสนับสนุน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ถึงวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เป็นเวลา 3 วัน วันละ 3 ครัวเรือน รวมเป็น 9 ครัวเรือน