คุณควางฮี ฮัน เยี่ยมเยียนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย และได้มอบของที่ระลึกให้กับมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ซึ่งทางมูลนิธิก็ได้มอบต่อให้กับอาสาสมัครเยาวชนวาฟไทยและคนอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เรายินดีที่จะให้

เรายินดีที่จะรับ

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน