มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ทำงานร่วมกับคณะอาสาสมัครจากเกาหลี “แฮบอม” และคณะเยาวชนอาสาสมัครในจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบผ้าห่มให้กับผู้ด้อยโอกาส ในตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวน 36 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 12 คน ผู้พิการ 12 คน และเด็กด้อยโอกาส 12 คน