ทีมมาฮานาอิม เจซอน และ เฮซอน จากเชียงใหม่ ต้องการเป็นอาสาสมัครสนับสนุนเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จึงทำหน้าที่สร้างเครือข่าย โดยให้ ทีม Synergy ซึ่งเป็นชมรมเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับเยาวชนโดยตรง พาเจซอน และ เฮซอนลงพื้นที่ และสอนภาษาไทยให้กับพวกเขา ในขณะเดียวกันนักเรียนภาษาเกาหลี 3 คนของสถาบัน Little Jabez Korea Academy ก็อาสาพาเจซอน และ เฮซอนเที่ยวพิษณุโลก ซึ่งๆน้องๆก็ได้ฝึกสนทนาเป็นภาษาเกาหลีกับพวกเขาอีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. เป็นเวลา 2 สัปดาห์