โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า)

ALA 2 HM FARM สนับสนุนฟาร์มไก่และเห็ด ให้แก่ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนทั้งหมด 47 คน

เราได้สร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลแห่งชาติ หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม และได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เราจึงได้ตัดสินใจที่จะให้การสนันสนุนโรงเรียน และหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เราก็ได้ขอบเขตของการดำเนินโครงการตามข้อเสนอของโรงเรียน เราได้เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้โครงการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเราได้ฝึกอบรมนักเรียน อาจารย์ และผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น

ขอขอบคุณ คุณฮีจุง คิม, คุณมินจิน คิม ที่ให้การสนับสนุน