โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า)

SOO FARM สนับสนุนฟาร์มไก่และเห็ด

ให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งชา ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอขอบคุณ คุณซุมิน ลี / คุณซุจอง ลี ผู้ให้การสนับสนุน

 ⁠⁠ขอบคุณ :))