ติดตามผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

[ซู ฟาร์ม] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่

สถานที่ : โรงเรียนวัดทุ่งชา ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตามติดผลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 / 11 มีนาคม พ.ศ. 2562