ติดตามผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

[ALA Ⅱ HM ฟาร์ม] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า

สถานที่ : โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามผลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562