ติดตามผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

[ซอกยอง ฟาร์ม] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า

สถานที่ : โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติดตามผลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562