ติดตามผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

[จีนิ แล็มพ ฟาร์ม] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า

สถานที่ : โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติดตามผลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

ไก่ 100 ตัวที่ได้รับการสนับสนุน ตายไป 3 ตัวเนื่องจากถูกสุนัขและงูฆ่าตาย

ซึ่งยังเหลือไก่ 97 ตัวที่มีชีวิตรอด และในทางตรงกันข้าม เห็ดตายไปหมดแล้ว