โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

SEOKYUNG’S Farm สนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า ที่

โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอขอบคุณ คุณซอกยอง คิม ที่ให้การสนับสนุน