ติดตามผลโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า 

สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษญุโลก

ติดตามผลเมื่อ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ไก่พันธ์ุไข่ยังอยู่ดี ส่วนเห็ดนั้นเสียหายหมดแล้ว

วิดิโอ⁠การติดตามผล